Algemene voorwaarden Treffen XP

Laatst bijgewerkt op 14-8-2019

Algemeen

 • Treffen XP is niet aansprakelijk voor schade berokkend door onjuiste en/of onvolledige gegevens van de klant. Treffen XP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 • In gevallen waar de algemene voorwaarden geen duidelijkheid over verschaffen of waarover niets is opgenomen in de algemene voorwaarden, beslist Treffen XP.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Treffen XP partij is, is uitsluitend het Belgisch rechtssysteem en recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Elke klant van Treffen XP heeft recht op het herroepingsrecht van veertien dagen. 

Producten

 • De door Treffen XP aangeboden producten zijn near mint tot mint tenzij anders is aangegeven. Onder kaarten die mint zijn wordt verstaan kaarten die onbeschadigd zijn. Kaarten die near mint zijn kunnen kleine imperfecties aan de hoeken of randen hebben, maar zien er verder uit als nieuw.
 • Wanneer de levering niet naar wens van de klant is, kan de klant binnen 7 dagen de geleverde goederen retourneren en zijn geld exclusief de verzendkosten terug ontvangen. De goederen dienen dan in dezelfde staat als bij levering te worden teruggezonden. Verzendkosten en het risico van het niet aankomen van de teruggezonden levering zijn voor rekening van de klant. 

Bestellen

 • Wanneer u een bestelling plaatst gaat u (‘de klant’) akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Treffen XP om de bestelde producten af te nemen en het totaalbedrag van de bestelling te betalen. De bestelling is dus bindend en niet eenzijdig opzegbaar, met uitzondering van gevallen waarbij betaling door de klant binnen de gestelde betaaltermijn niet plaatsvindt, in welk geval de overeenkomst opgezegd kan worden. Zolang de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen blijven de producten uit de bestelling eigendom van Treffen XP.
 • Er geld geen minimum afname of minimaal bedrag bij een bestelling bij Treffen XP.
 • De Pokéshop van Treffen XP is een webshop voor particulieren, dit kan zowel een persoon als een adres zijn. 

Betaling

Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 7 dagen betaald te zijn door de klant. Betaling geschiedt in euro en via overschrijving op de door Treffen XP aangegeven bankrekening. Wanneer betaling niet binnen deze termijn en/of op de voorgeschreven manier heeft plaatsgevonden, behoudt Treffen XP zich het recht om de bestelling te annuleren.

Prijzen

 • De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • De prijzen die vermeld zijn op de website op het moment van bestelling zijn het uitgangspunt voor het door de klant te betalen bedrag. 

Privacy

 • U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Voor het plaatsen van een bestelling is het echter noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: uw naam, adres, postcode, woonplaats, land en emailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om contact met u op te nemen en om de bestelling op zorgvuldige en juiste wijze af te handelen.
 • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de werkzaamheden van Treffen XP en zullen in geen geval kenbaar worden gemaakt aan andere partijen.
 • Treffen XP gebruikt uw gegevens voor de volgende werkzaamheden: bepaling van verzendkosten, contact met u onderhouden (onder andere het verzenden van orderbevestigingen) en het verzenden van bestellingen.
 • Treffen XP doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Opgelet! Controleer uw spamfilter.